Thánh lễ: Giao Thừa & Năm Mới Quý Mão 2023

,

XUÂN HIỆP HÀNH RƯỚC LỘC THÁNH

TẾT HIỆP NHẤT ĐÓN AN BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH TẾT QUÝ MÃO 2023

30 TẾT – THỨ BẢY 21/01/2023

  • LỄ SÁNG: 5 GIỜ 00 VÀ 6 GIỜ 15
  • LỄ TẤT NIÊN: 17 GIỜ 30
  • LỄ GIAO THỪA: 22 GIỜ 00 – Có hái lộc Lời Chúa và chúc tuổi.

MỒNG 1 TẾT – CHÚA NHẬT 22/01/2023: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

  • LỄ SÁNG: 06 GIỜ 15, 07 GIỜ 30 VÀ 09 GIỜ 00
  • LỄ CHIỀU: 16 GIỜ 00, 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 2 TẾT – THỨ HAI 23/01/2023: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

  • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
  • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00

MỒNG 3 TẾT – THỨ BA 24/01/2023: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

  • LỄ SÁNG: 07 GIỜ 00
  • LỄ CHIỀU: 17 GIỜ 30 VÀ 19 GIỜ 00