Tuyên xưng của Phêrô

16/02 – Thứ Năm tuần 6 thường niên.

“Thầy là Ðấng Kitô. Con Người sẽ phải chịu khổ nhiều”.

Lời Chúa: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”.

Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.

Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Suy niệm: Trong cuộc sống xã hội, cần biết được người này, người kia là ai để có thể cư xử xứng hợp với mức độ tương quan hoặc tầm ảnh hưởng của người ấy với mình, và trong xã hội. Các môn đệ đã tường trình khá đầy đủ về cái nhìn của dư luận cho rằng Thầy mình là ai. Nhưng trong mối tương quan Thầy-trò giữa Đức Giê-su và các môn đệ, như thế là chưa đủ. Ngài muốn các ông xác định Ngài là ai không phải theo dư luận bên ngoài mà là trong tương quan thân tình giữa họ với Ngài: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu trả lời của Phê-rô: “Thầy là Đấng Ki-tô”, nghĩa là Con Thiên Chúa, Đấng được Chúa Cha xức dầu, đó mới nói lên căn tính đích thực của Ngài, mà Ngài – ít là trong lúc này – muốn giữ kín như một bí mật riêng tư mà chỉ các môn đệ, những người thân thiết với Ngài biết mà thôi.

Bạn thân mến! Chúa Giê-su cũng đang đặt câu hỏi với mỗi người chúng ta: “Phần con, con bảo Thầy là ai?” Mỗi người chúng ta hãy trả lời Ngài bằng câu trả lời của chính mình, câu trả lời phản ánh được mối tương quan giữa mình với Đức Ki-tô thân thiết như thế nào, và đồng thời câu trả lời đó cũng nói lên chúng ta sẵn sàng tham gia vào sứ mạng cứu thế với Ngài như thế nào.

Sống Lời Chúa: Rước lễ, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa là phương thế tuyệt hảo để sống thân tình với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm biết Chúa nhiều hơn không chỉ qua sách vở, phương tiện truyền thông, qua dư luận, mà còn bởi chính kinh nghiệm gặp gỡ riêng tư của chúng con với Chúa, ngõ hầu chúng con có đủ sức mạnh kiếm tìm Nước Thiên Chúa.