Dấu lạ của Thiên Chúa

01/03 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay.

“Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Lời Chúa: Lc 11, 29-32

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.

Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa”.

Suy niệm: Chúa Giê-su đã làm biết bao dấu lạ trước mặt người Do Thái, thế mà Ngài “không cho họ dấu lạ nào” vì dấu lạ là chính Ngài: mọi phép lạ Ngài làm đều nhằm tỏ ra Ngài là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, mà “dấu lạ Gio-na” là hình tượng báo trước Ngài sẽ chịu tử nạn, chịu chôn táng trong mộ nhưng sau ba ngày sẽ phục sinh để hoàn thành công trình cứu độ nhân loại. Mặt khác, người Do Thái dù đã chứng kiến bao việc lạ lùng khiến họ kinh ngạc vì “chưa thấy vậy bao giờ” (x. Mc 2,12), thế nhưng giờ đây, họ vẫn đòi “một dấu lạ từ trời” (Lc 11,16). Chỉ khi họ nhận ra mọi dấu lạ đều dẫn đến “dấu lạ Gio-na” nghĩa là tin nhận Đức Giê-su là “Đấng Ki-tô chịu đóng đinh, chịu chết và sau ba ngày sống lại”, thì mới được cứu độ và được sống muôn đời.

Bạn thân mến, phải chăng chúng ta thường không nhận biết những dấu lạ Chúa đang thực hiện trong cuộc sống của chúng ta? Phải chăng vì chúng ta đòi Ngài làm những “dấu lạ từ trời” nhưng là để đáp ứng những “nhu cầu dưới đất” này, theo ý riêng của chúng ta. Thực ra, Ngài vẫn hiện diện và chăm sóc chúng ta bằng vô vàn hồng ân. Để nhận ra những “dấu lạ” đó, mời bạn đáp ứng điều kiện Chúa đề ra: “từ bỏ mình, và vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23).

Sống Lời Chúa: Trong giờ cầu nguyện hằng ngày, bạn ôn lại những việc xảy ra trong cuộc sống để nhận ra ơn lành của Chúa ban và bạn dâng lời cảm tạ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra những gì con có, kể cả sự hiện hữu của con, đều là hồng ân Chúa ban, và cho con biết dâng lên Chúa tất cả cuộc đời con như một lời tạ ơn Chúa. Amen.