Giới răn trọng nhất

17/03 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay.

“Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người”.

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”.

Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Suy niệm: Câu hỏi của vị kinh sư về “điều răn đứng đầu” là một câu hỏi thực tế và hợp lý. Giữa một ‘rừng’ lề luật như luật Mô-sê, thật cần thiết phải nắm được đâu là điều răn chủ chốt mà tất cả các điều răn khác phải qui chiếu về. Chúa Giê-su cho biết “sợi chỉ đỏ” xâu chuỗi mọi giới răn được rút từ sách Đệ Nhị Luật, cuốn cuối cùng trong bộ Ngũ Thư, bộ luật Torah của người Do Thái, đó chính là giới răn “mến Chúa và yêu người”: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi”, “yêu tha nhân như chính mình” (x. Dnl 6,4-5). Chúa Giê-su cho biết không có sự đối kháng loại trừ của giới răn ‘hai trong một’ này bởi vì “điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất” (x. Mt 22,39).

Mời Bạn nhìn lên Thánh giá Chúa Ki-tô để cảm nghiệm Chúa Giê-su đã ‘tổng hợp’ cách kỳ diệu giới răn ‘hai trong một’ này như thế nào. Chiều dọc cây thánh giá nói lên mối tương quan đối với Thiên Chúa: Ngài đã hiến thân chịu chết để thể hiện tình yêu vâng phục thánh ý Chúa Cha (x. Pl 2,6-8). Còn chiều ngang thể hiện tình yêu của Đấng đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13). Chúa Giê-su mời gọi bạn vác thập giá mình đi theo Ngài để bạn nối kết hai chiều cây thập giá của bạn trong một giới răn độc nhất là “mến Chúa yêu Người” này.

Sống Lời Chúa: Dâng một lời cầu nguyện và làm một cử chỉ bày tỏ sự thân thiện với một người mà bạn cảm thấy khó thương nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn cho con liên lỉ thực hành giới răn yêu thương Chúa dạy trong đời sống thường ngày nhất là với những anh chị em mà con cảm thấy khó thương nhất. Amen.