Tình yêu thương

20/04– Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh.

“Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài”.

Lời Chúa: Ga 3, 31-36

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật.

Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

Suy niệm: Chuyện kể rằng một cậu bé đang ngủ trên lầu, đang đêm bỗng phát hiện căn nhà bốc cháy, cậu chạy ra ban con và gọi: “Ba ơi cứu con!” Ba cậu từ dưới gọi lên: “Con ơi, nhảy xuống đi, có ba ở đây!” Nhìn thấy khói mù mịt, cậu bé nói: “Nhưng con không nhìn thấy ba.” Người cha thúc giục: “Con không thấy nhưng ba đang ở đây, con cứ nhảy xuống đi.” Cậu bé đã nhảy xuống và được an toàn trong vòng tay của cha, cậu được cứu sống nhờ tin tưởng tuyệt đối vào cha mình. Câu chuyện đó phần nào minh hoạ niềm tin chúng ta phải có nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta hết mực, Người đã làm mọi cách để cứu độ chúng ta, bằng cả cái chết của Con mình là Đức Giê-su. Đức Giê-su đã bảo đảm cho chúng ta Ơn Cứu độ, phần chúng ta là tin và đón nhận Người Con ấy mà thôi.

Mời Bạn: Trong xã hội ngày nay, niềm tin vào Thiên Chúa nơi Đức Giê-su gặp thử thách hơn bao giờ hết: óc thực dụng đòi hỏi lợi ích thấy được và được kiểm chứng, đề cao tự do cá nhân, đòi chất vấn về mọi giáo huấn của Chúa và những mầu nhiệm thánh thiêng nhất. Đón nhận Đức Giê-su cần sự yêu thương để tin tưởng, để dám chấp nhận và làm theo giáo lý của Người. Bạn có sẵn sàng buông bỏ và chấp nhận con đường thập giá của Đức Giê-su và để được phục sinh với Ngài không?

Chia sẻ: Bạn hãy chia sẻ về một thử thách trong đời sống đức tin của mình, và bạn đã vượt qua thử thách ấy thế nào.

Sống Lời Chúa: Tâm sự với Chúa bằng lời của thánh Phê-rô: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ Thầy mới có lời ban sự sống” (Ga 6,68).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin ban ơn cho con luôn vững tin và dám phó thác cuộc đời mình nơi Chúa. Amen.