Ðường về quê trời

05/05 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 Phục Sinh.

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Lời Chúa: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”

Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

Suy niệm: Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giê-su trấn an các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến!” Ngài biết cơn thử thách hết sức nặng nề đang chờ đón họ. Chính Ngài trước đó ít ngày đã từng thú nhận: “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây?” Cơn “xao xuyến” lên đến cực điểm khi cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, Ngài đã “đau buồn đến chết được” (x. Mt 26,38). Lúc ấy, chỗ dựa duy nhất để Đức Giê-su luôn trung thành với sứ mạng đó là lòng tín thác vào chính Cha của Ngài: “Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến” (x. Mt 12,27). Vì thế giờ đây, Ngài cũng dạy các môn đệ biết đặt niềm tin vào Chúa để có thể đứng vững trong cơn thử thách: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”

Mời Bạn: Lời trấn an của Chúa thật cần thiết cho chúng ta hôm nay. Trước những thử thách trong cuộc lữ hành trần thế, Ngài vẫn nói với chúng ta: “Đừng xao xuyến!” Với lòng tin vào Thiên Chúa quyền năng vô biên và đầy lòng thương xót, mọi đau khổ, tai ương đều có thể vượt qua. Ngay cả khi con thuyền Hội Thánh gặp cơn sóng gió vì những tai tiếng, gương xấu, chúng ta cũng không phải nao núng, vì niềm tin của chúng ta đặt nơi Chúa chứ không phải nơi người phàm, và Ngài vẫn đang đồng thuyền với chúng ta.

Sống Lời Chúa: Mỗi khi gặp khó khăn thất bại, hay sự việc diễn ra không như ý, thay vì tức giận, buồn nản, bạn xin cho được nhận biết thánh ý Chúa và vâng theo cách vui lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa là Đấng con tin tưởng cậy trông. Xin Chúa gia tăng lòng tin cho con để con luôn vững tin vào Chúa dù phải đương đầu với bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống.