Niềm vui được trọn vẹn

11/05 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

“Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Lời Chúa: Ga 15, 9-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.

Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.

Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn”.

Suy niệm: Nhựa sống mà người môn đệ Chúa Giê-su nhận được từ “cây nho” chính là tình thương của Chúa. Tình thương của Chúa làm cho người môn đệ sống, lớn lên và  sinh hoa kết quả. Song Chúa không thể ép bất cứ ai nhận tình thương của Ngài. Chính người môn đệ chọn hoặc ở lại hoặc tách lìa Ngài. Điều kiện để ‘ở lại trong’ Chúa – như cành liền cây – là tuân giữ các điều răn của Ngài. Và các điều răn ấy gồm tóm chỉ trong một giới răn yêu thương mà thôi: Muốn ở lại trong Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

Mời Bạn: Chúng ta không thể ở lại trong tình thương của Chúa chỉ bằng cách quanh quẩn ở nhà thờ. Chúng ta tham dự phụng vụ, lãnh nhận bí tích, dĩ nhiên đó là điều cần thiết! Nhưng, xét về lượng thời gian thì vẫn là quá ít. Chúa mong đợi ta ở lại trong Ngài từng giây từng phút trong cuộc sống thường ngày với những con người chung quanh đời mình. Và hơn nữa, Chúa mong đợi ta ở lại trong Ngài với tất cả tấm lòng của ta.

Sống Lời Chúa: – Hôm nay bạn chu toàn các công việc bổn phận của mình trong tinh thần yêu thương phục vụ. -Khi gặp gỡ, tiếp xúc với người khác, bạn hãy tâm niệm rằng đây là nơi Chúa Giê-su đang chờ đợi tôi ở lại với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường dễ có khuynh huớng khoanh vùng và phân ly quá mức hai lãnh vực “đạo” và “đời”. Xin Chúa dạy chúng con biết ở lại với Chúa 24/24 giờ bằng một đời sống tràn đầy tinh thần yêu thương phục vụ tha nhân. Amen.