Yêu thương và phục vụ

12/05 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”.

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con.

Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy niệm: Thiên Chúa không phải là một Đấng nào đó xa vời nhưng Ngài rất gần gũi với con người, gần gũi thân thiết như người cha, như người mẹ, hơn nữa như người bạn – không chỉ là người bạn bình thường mà là bạn chí thân, chí cốt, người bạn dám “hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình”. Thời đế quốc Rô-ma, hoàng đế Xê-da đôi khi phong tước “Bạn của Hoàng đế” cho một số người nhưng với điều kiện: họ phải là trung thần và đã lập được rất nhiều công trạng. Còn Chúa Giê-su, Ngài không đòi những kẻ theo Ngài phải lập nhiều công trạng nhưng Ngài gọi họ là bạn với điều kiện là họ thực hiện những điều Ngài truyền dạy. Mà điều Ngài truyền dạy là gì? – Thưa, đó chính là điều Chúa lặp đi lặp lại trong bài Tin Mừng hôm nay: “Điều Thầy truyền dạy là anh em hãy yêu thương nhau”.

Mời Bạn: Muốn được kể là bạn thân thiết của Chúa Giê-su thì chính bạn càng phải “thực hiện” điều răn yêu thương của Chúa chứ không chỉ dừng lại trên lý thuyết mà thôi. Đây chính là ‘tiêu chuẩn’ để xét xem bạn có thực sự đang là bạn của Chúa hay không: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3,18).

Sống Lời Chúa: Ngày nào bạn không có một hành động yêu thương nào, ngày đó kể như bạn đã không “sống”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp sức để con biết sống khiêm nhường và chan hòa yêu thương với tất cả mọi người để nhờ đó chúng con được kể vào số những người bạn hữu của Chúa, và ngày sau được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên Quê Trời. Amen.