THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 14/05/2023

 1. Xin báo trước để anh chị em chuẩn bị Chúa nhật tới đây 21/05/2023 xin anh chị em giúp lần thứ 2 cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Cho đến hiện nay anh chị em đã góp được 620 triệu đồng trong đó có 600 USD và 100 Canada, một ân nhân giúp 100 triệu đồng, hội các bà mẹ Công Giáo 50 triệu. Sau đây là số liệu giáo xứ đã góp từ năm 2017 đến năm 2022:
  • Năm 2017 : 600.000.000 đồng
  • Năm 2018 : 1.200.000.000 đồng
  • Năm 2019 : 1.500.000.000 đồng
  • Năm 2020 : 1.400.000.000 đồng
  • Năm 2021 : 1.000.000.000 đồng
  • Năm 2022 : 1.100.000.000 đồng
 2. Trong tinh thần Hiệp Hành Giáo hạt Tân Định có tổ chức đêm thánh ca TÔN VINH MẸ MARIA VÀO LÚC 19 GIỜ 30 THỨ NĂM 18/05/2023 tại Nhà Thờ Bùi Phát . Mời anh chị em cùng sắp xếp tham dự. Chương trình có trực tuyến trên trang web của Tổng Giáo phận.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng