Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh

17/05 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được.

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Suy niệm: Có người nói: “Một nửa sự thật là cả một sự dối trá”. Thế nhưng khi đối diện với “sự thật toàn vẹn” thì người ta lại “không có sức chịu nổi”. Dân Do Thái hào hứng với phép lạ ‘bánh hoá nhiều’ nhưng khi nghe nói ‘bánh trường sinh’ là chính ‘Thân mình Đức Ki-tô’ khi họ “nghe chói tai quá”. Phê-rô mạnh mẽ tuyên xưng “Thầy là Đức Ki-tô” nhưng lại không muốn chấp nhận một Đức Ki-tô chịu khổ hình, chịu đóng đinh thập giá. Chỉ với ánh sáng của lý trí, con người không thể nào bước vào mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa. Theo bản tính tự nhiên con người, không ai có thể hiểu và đón nhận được mầu nhiệm thập giá. Cần có một phương pháp thích hợp mà Thánh Thần, với khoa sư phạm riêng, sẽ cung cấp cho. Chỉ khi Thần Khí Sự Thật đến, Ngài sẽ củng cố và dẫn đưa con người đến sự thật toàn vẹn – Đức Giê-su Ki-tô.

Bạn thân mến! Sự thật toàn vẹn mà Chúa Thánh Thần dạy và ban cho chúng ta “có sức chịu nổi” chính là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh thập giá rồi mới trỗi dậy trong vinh quang. Không thể dừng lại ở nửa đường với những tấm bánh phép lạ của Chúa. Cũng thế, cuộc sống ấm no thịnh vượng ở đời này mới chỉ là ‘một nửa sự thật’ mà thôi.

Sống Lời Chúa: Bạn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, nghiền ngẫm cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, và xin ơn nhận ra và đón nhận thập giá Chúa gửi đến trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Xin Chúa Phục sinh ban Thần Khí sự thật của Ngài đến khơi dậy và hướng dẫn tâm hồn chúng con để chúng con bén nhạy với những nhu cầu của anh chị em, và sống tinh thần Hiệp thông trong gia đình Hội Thánh.