Phải sống công chính hơn

15/06 – Thứ Năm tuần 10 thường niên.

“Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt”.

Lời Chúa: Mt 5, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

“Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

Suy niệm: Chúa Giê-su vẫn thường lên án các kinh sư và người Pha-ri-sêu là đạo đức giả vì họ chỉ tuân giữ luật theo hình thức bên ngoài. Để được coi là công chính hơn những người như thế, đòi hỏi không chỉ là không làm điều chi bất chính. Công chính hay không, trước tiên đều bắt đầu từ tư tưởng. A-đam và E-và trước khi ăn trái cấm, đã có tư tưởng muốn bằng Thiên Chúa để không còn phụ thuộc vào Ngài nữa. Cũng thế, lòng ghen tỵ đã đẩy Ca-in đến chỗ giết chết A-ben, em mình. Vì thế, tư tưởng tiêu cực như thế đã đủ yếu tố cấu thành tội rồi: tội trong tư tưởng. “Công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu” có nghĩa là không đợi đến lúc xuống tay lấy đi mạng sống người khác mới là vi phạm giới răn “Chớ giết người” mà khi “giận ghét, mắng chửi anh em mình” cũng đã là “giết người trong tư tưởng” rồi.

Mời Bạn: Tội trong tư tưởng là ưng thuận theo cơn cám dỗ mà ma quỷ khơi lên trong tâm trí con người qua những ý tưởng tiêu cực, những ước muốn bất chính. Đối lại Chúa cũng ban cho chúng ta những phương thế để sống “công chính hơn”, đó là những ý hướng tích cực qua tiếng lương tâm, sự nhắc nhở của thiên thần bản mệnh đồng thời với việc suy niệm Lời Chúa và cả lời cầu nguyện: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình và học gương Chúa Giê-su đã chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ như thế nào.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tránh xa những điều vô bổ, để nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những dưỡng chất tốt, như trang sách hay, hoặc điệu nhạc thánh, và nhất là Lời Chúa. Amen.