02/07 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm A

“Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy”.

Lời Chúa: Mt 10, 37-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Suy niệm: Thiên Chúa luôn luôn ân thưởng vượt quá công trạng cũng như sự mong đợi của con người. Đón tiếp một tiên tri sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, đón tiếp người công chính sẽ hưởng phần công trạng của người công chính. Trước mặt Thiên Chúa, dù một bát nước lã dành cho một người bé mọn cũng không bị bỏ quên. Giá trị của phần thưởng không tuỳ thuộc ở độ lớn của việc làm của chúng ta, nhưng hệ tại ở chỗ chúng ta làm việc đó cho ai, vì ai: Làm việc cho Thiên Chúa thì sẽ lãnh công từ nơi Thiên Chúa. Mà thực ra, tự bản thân chúng ta nào có công trạng gì! Nhưng vì Thiên Chúa tính công cho chúng ta theo một “ba-rem” luỹ tiến quy về chính Chúa: “ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy,” và “ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Mời Bạn: Bạn không phải lo mình mất phần thưởng từ Thiên Chúa, nhưng hãy sợ mình không trung thành với Ngài; chỉ cần bạn làm những việc phục vụ dù nhỏ bé nhưng với tất cả tấm lòng chân thành yêu mến Chúa thì bạn cũng xứng đáng lãnh nhận phần thưởng gấp bội phần so với những gì mình đã làm được.

Chia sẻ: Động lực nào thúc đẩy bạn hy sinh từ bỏ mình và dấn thân phục vụ? Bạn cảm nhận gì khi sống và phục vụ những người mình không ưa thích?

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân mình để phục vụ cho phần rỗi của tha nhân và để làm vinh danh Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương bằng tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng phục vụ tha nhân cách khiêm tốn như Chúa đã tự hạ phục vụ chúng con. Amen.