Hãy báo tin cho anh em Ta hay

22/07 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính.

“Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?”

Lời Chúa: Ga 20, 1. 11-18

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ.

(Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.)

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: “Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Suy niệm: Người người phụ nữ đầu tiên được Chúa tỏ mình ra sau khi sống lại là Ma-ri-a Mác-đa-la. Bà được vinh dự đi loan báo Tin Mừng phục sinh cho các tông đồ, bà xứng danh là ‘Tông đồ của các Tông đồ’. Ta tin chắc rằng gặp ai bà cũng loan truyền rằng Chúa đã thực sự sống lại, đã hiện ra với bà,  truyền lệnh cho bà loan báo tin vui trọng đại này. Bà là chứng nhân, nhà truyền giáo đầu tiên loan Tin Mừng phục sinh của Đấng Cứu Thế. Bà trở nên mẫu gương, mẫu mực cho việc loan báo Tin Mừng: ra đi – loan báo – kể lại “Tôi đã thấy Chúa.” Chứng từ mạnh mẽ, có sức thu hút hay không tùy thuộc phần lớn nơi giá trị của sứ điệp cũng như sự nhiệt tình, xác tín của người được sai đi. Là người được sai đi, bạn hãy chiêm ngắm thật kỹ mẫu gương tông đồ nơi Bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Mời Bạn: Là môn đệ của Đấng Phục sinh qua phép Thánh tẩy và Thêm sức, bạn được trao nhiệm vụ làm chứng cho Chúa nơi môi trường bạn sinh sống, làm việc. Bạn có nhiệt thành, can đảm, dấn thân để nói về Chúa, làm chứng cho Ngài cho những anh chị em chưa biết hoặc muốn biết về Ngài hay chưa?

Sống Lời Chúa: Làm chứng là nói và làm những điều hay lẽ phải hợp với đạo lý con người, thực thi các việc đạo đức Chúa dạy. Điều này đòi hỏi bạn không sợ dư luận, cũng chẳng e dè, ngại ngùng trước đám đông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, ước gì tình mến, lòng nhiệt thành của Thánh nữ Ma-ri-a Mác-đa-la mãi là gương sáng, động lực truyền giáo cho mọi Ki-tô hữu chúng con. Amen.