Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2023 (Khóa 15)

,

Xin đăng ký Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 15 (học từ 16/08/2023 đến 06/12/2023) tại Văn Phòng Giáo xứ, từ nay cho đến Chúa nhật 13/08/2023.

 • Lớp Giáo lý Dự Tòng Khóa 15
  • Khai giảng : thứ tư 16/08 lúc 19 giờ 00 với Thánh lễ tại Nhà thờ.
  • Thời gian học: thứ hai và thứ tư từ 19:00 đến 20:45
  • Kết thúc: 06/12/2023
 • Lớp Giáo lý Hôn Nhân Khóa 15
  • Khai giảng : thứ sáu 18/08 lúc 19 giờ 00 với Thánh lễ tại Nhà thờ
  • Thời gian học: thứ sáu từ 19:00 đến 20:45
  • Kết thúc: 06/12/2023

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng