Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng

29/07 – Thứ Bảy tuần 16 thường niên – Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ.

“Mát-ta đã đón Chúa vào nhà mình, Maria đã chọn phần tốt nhất”.

Lời Chúa: Lc 10, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Mát-ta rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.

Mát-ta bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”. Nhưng Chúa đáp: “Mát-ta, Mát-ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai lấy mất”.

Suy niệm“Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ thì phải phục vụ. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ tọa, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm” (Rm 12,6-8). Lời của thánh Phao-lô gợi lên hình ảnh một cộng đoàn gồm những thành viên với những tác vụ khác nhau nhưng liên đới với nhau tùy theo khả năng Thiên Chúa ban. Thế nên, không có chuyện việc phục vụ này hèn kém, hay cao vượt hơn việc tông đồ kia: Mác-ta có ơn gọi phục vụ, còn Ma-ri-a được ơn lắng nghe. Mác-ta có vẻ không nhận ra điều ấy nên đã phàn nàn với Thầy Giê-su. Khi ngồi gần bên Chúa để lắng nghe, Ma-ri-a đã không chỉ chu toàn công việc bổn phận của mình, mà còn làm với trọn tâm tình, lòng mến, không hề so đo tính toán với ai.

Mời Bạn: Mỗi người đều được Chúa ban ân sủng riêng để phục vụ Chúa và cộng đoàn. Vì thế, trong việc phục vụ, ta được mời gọi hãy so sánh với chính mình của ngày hôm trước, cố gắng chu toàn công việc bổn phận cách vui tươi, đầy lòng mến, và đừng so đo với người khác.

Sống Lời Chúa“Các Thánh không nên thánh vì nói tiên tri hay làm phép lạ. Các ngài đâu làm gì lạ đâu! Họ chỉ chu toàn bổn phận” (ĐHV 25). Mỗi ngày bạn cố gắng làm ít nhất một việc bổn phận với tất cả lòng mến Chúa.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết bổn phận là ý Chúa muốn chúng con chu toàn. Amen.