Phép lạ Bánh hóa nhiều

07/08 – Thứ Hai tuần 18 thường niên.

“Mọi người đều ăn no”.

Lời Chúa: Mt 14, 13-21

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Suy niệm: Chúa quyền năng có thể tự mình làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hàng ngàn người ăn mà không cần sự cộng tác của một ai khác. Nhưng Ngài muốn con người đóng góp phần của mình, dù chỉ “vỏn vẹn có năm cái bánh và hai con cá”. Với sự cộng tác nhỏ bé đó, Chúa đã thực hiện một phép lạ lớn lao: “Số người ăn tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em” đều ăn no nê mà vẫn còn dư “mười hai giỏ đầy”. Tuy nhiên, phép lạ bánh mới chỉ là màn dạo đầu cho một phép lạ vĩ đại hơn vô cùng. Đó là phép lạ Thánh Thể vẫn diễn ra trong thánh lễ mỗi ngày trên khắp cùng thế giới cho đến ngày tận thế. Cũng thế trong bữa tiệc thánh này, Chúa vẫn muốn có phần đóng góp của chúng ta, không phải để phép lạ Thánh Thể có thể diễn ra, mà để chúng ta có thể dự phần trong vinh quang và hạnh phúc với Đức Ki-tô.

Mời Bạn: Của lễ chúng ta dâng tuy nhỏ bé như năm chiếc bánh và hai con cá nhưng được kết hợp với hy tế của Đức Ki-tô lại có giá trị vô cùng với chúng ta. Giống như giọt nước hoà tan trong chén rượu dâng lên trong thánh lễ, chúng ta được “tham dự vào thiên tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính” của chúng ta (Lời nguyện khi linh mục pha nước vào rượu).

Sống Lời Chúa: Mỗi khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy có phần góp của mình trong phép lạ Thánh Thể là kết quả của lao công vất vả với lòng khiêm cung, là tâm tình tạ ơn với lòng sám hối.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con góp phần trong hy tế của Chúa để chúng con được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng con nguyện tham dự thánh lễ cách tích cực với của lễ tiến dâng cụ thể là chính cuộc sống của chúng con.