Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục

14/08 – Thứ Hai tuần 19 thường niên. – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, lm tử đạo. Lễ nhớ.

“Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế”.

Lời Chúa: Mt 17, 21-26

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: “Thầy các ông không nộp thuế “đền thờ’ sao?” Ông nói: “Có chớ”.

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: “Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Đòi con cái mình hay người ngoài?” Ông thưa rằng: “Đòi người ngoài”. Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con”.

Suy niệm: Người Do thái trưởng thành hằng năm ngoài các khoản thuế dân sự, họ còn phải nộp thuế thánh vụ để có tiền bảo trì đền thờ và lo việc tế tự trong đền thờ, vốn cần đến một kinh phí rất lớn. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa. Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là con cái trong nhà, nên Ngài không phải là đối tượng phải nộp khoản thuế đó. Nhưng như lời Ngài nói với thánh Phê-rô, “để khỏi làm cớ cho họ sa ngã”, khỏi gây gương mù gương xấu cho người khác, Ngài sai thánh Phê-rô đi câu cá, bắt được cá, mở miệng cá lấy đồng tiền bốn quan đủ để nộp thuế cho hai người. Qua việc này, Chúa Giê-su dạy ta biết phải lo chu toàn việc bổn phận của mình trong đời sống hằng ngày.

Mời Bạn: Mỗi người đều có những bổn phận phải làm đối với Chúa, với bản thân và đối với nhau. Việc bổn hằng ngày nhiều khi nhàm chán, tầm thường, nhưng có giá trị to lớn. Đức Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận gọi bổn phận là “giấy thông hành vào Nước Trời”, là “ý Chúa trong giây phút hiện tại”. Bởi vậy con đường nên thánh mở ra trước mắt mỗi người chính là chu toàn bổn phận trong giây phút hiện tại.

Sống Lời Chúa: Việc bổn phận của bạn ở đây trong lúc này là gì? Bạn quyết chu toàn việc bổn phận đó trong niềm vui tươi và sẵn lòng phục vụ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hoàn tất việc cứu thế trong sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Xin cho con sẵn sàng đảm nhận công việc Chúa giao phó cho dù công việc đó không làm con vui thích. Xin giúp con trung thành vác lấy thập giá bổn phận Chúa trao để cùng Chúa cứu độ thế giới này. Amen.