Tha thứ như Chúa tha thứ

17/08 – Thứ Năm tuần 19 thường niên.

“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Lời Chúa: Mt 18,21 – 19,1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. “Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

Suy niệm: Câu chuyện dụ ngôn Chúa kể hôm nay giống như một bức tranh với những mảng màu chói chang và tương phản đến cực độ. 1/ Tương phản ‘một trời một vực’ giữa hai món nợ: một bên nợ 10.000 nén vàng – 1 nén vàng tương đương 6.000 ngày công,  bên kia nợ 100 quan tiền – tương đương 100 ngày công. 2/ Tương phản giữa hai chủ nợ: Chủ của món nợ 10.000 nén vàng rất mực khoan dung, ông xoá hết nợ ngay lập tức khi con nợ van xin. Trớ trêu thay con nợ vừa được tha bổng món nợ ‘khủng’ kia cũng chính là chủ nợ của món nợ chỉ vỏn vẹn có 100 quan tiền; tương phản ở chỗ y hành xử cực kỳ “ác độc”: y “túm lấy, bóp cổ” bạn để đòi nợ, bịt tai trước lời van xin và tống ngục bạn mình “cho đến khi trả xong nợ”. Cái kết cho y là y bị trừng trị bằng chính án phạt dành cho y trước đó. Phần chúng ta, thông điệp Chúa nhắn gửi là chúng ta phải thương xót và tha thứ cho nhau như Chúa thương xót và tha thứ cho chúng ta.

Mời Bạn: Có khi nào bạn tự hỏi: Tại sao tôi khó tha thứ cho anh em tôi những điều rất nhỏ, trong khi Chúa vẫn tha thứ cho tôi những món nợ rất lớn? Cuộc sống hôm nay cần một trái tim tha thứ hơn bao giờ hết. “Đừng mắc nợ gì nhau, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Bạn và tôi đã giúp gì cho sự tha thứ trong thế giới hôm nay?

Sống Lời Chúa: Tôi luôn tha thứ cho kẻ xúc phạm tới tôi dù vô tình hay hữu ý.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng Xót Thương và hay tha thứ, “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” để con không giữ lòng hiềm thù, oán hờn và ghen ghét bất cứ ai, vì chỉ khi con thứ tha cho anh em, con mới đáng được Chúa tha thứ. Amen.