THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 27/08/2023

  1. Vào lúc 10 giờ 00 sáng Chúa nhật 27/08 giáo xứ trao học bổng cho 40 học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 và 5 sinh viên.
  2. Sáng Chúa nhật 27/08, Thiếu nhi tập trung, nhận lớp. Thánh Lễ khai giảng năm học giáo lý vào lúc 7:30 Chúa nhật 10/09
  3. Số tiền anh chị em giúp cho việc xây dựng Nhà Thờ Gia Hội thuộc TGP Huế trong tuần qua được 600 triệu đồng. Cha Đại diện Giám mục Giuse Nguyễn Văn Chánh xin cảm ơn anh chị em đã quảng đại giúp đỡ .
  4. Theo lệnh của Đức Tổng Giuse, các nhà thờ trong TGP chỉ cử hành Thánh lễ tại nhà cốt mỗi tháng 1 lần. Tại Nhà thờ Tân Định sẽ cử hành vào 6:15 thứ bảy đầu tháng. Sau Thánh lễ trong Nhà Thờ lúc 6:15 và 19:00 xin anh chị em cùng đọc kinh tại Nhà Chờ Phục Sinh.
  5. Có 1 số điều chỉnh trong cử hành phụng vụ được áp dụng chung, xin anh chị em đón nhận, cụ thể việc xướng ý nguyện và cầu cho các linh hồn sẽ được các cha rao trước khi thống hối,…

Lm Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng