Tin mừng của Chúa Giêsu

04/09 – Thứ Hai tuần 22 thường niên.

“Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó… Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”.

Lời Chúa: Lc 4, 16-30

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?”

Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: “Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình”; “điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông”. Người nói tiếp: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Suy niệm: Dân làng Na-da-rét vừa mới “tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Đức Giê-su”, thế rồi họ lại tức tốc ‘quay xe’ thái độ biến thành ghen tức, phẫn nộ đến mức muốn xô Ngài xuống vực cho chết đi. Hòn đá vấp phạm dẫn đến cơ sự ấy chính là cái nhìn thành kiến của họ về xuất thân của Ngài là con bác thợ Giu-se và bà Ma-ri-a đang sống cuộc đời rất đỗi bình dị ở giữa họ. Đã vậy, chẳng những Đức Giê-su không chiều ý họ để làm những phép lạ như Ngài đã từng làm tại Ca-phác-na-um, Ngài còn đụng chạm đến lòng tự ái địa phương của họ khi nói rằng “không ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương của mình”.

Mời Bạn: Thành kiến như bức tường đá ngăn cản chúng ta thấy được những điều tốt đẹp nơi người khác. Nó còn đóng băng người khác trong những lỗi lầm khuyết điểm của họ, khiến chúng ta không nhận ra được họ đã được biến đổi trở nên tốt đẹp như thế nào. Để phá vỡ thành kiến, cần có thái độ của Na-tha-na-en, người vốn cho rằng “ở Na-da-rét nào có chi hay” nhưng đã biết mở lòng đến gặp gỡ Đức Ki-tô và được Ngài biến đổi cuộc đời.

Chia sẻ: Nhìn nhận và trân trọng điều tốt đẹp nơi người khác là cách để phá vỡ thành kiến. Bạn có nghĩ như vậy không?

Sống Lời Chúa: Hôm nay, bạn khám phá một ưu điểm của một người mà bạn không ưa thích.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con nên hiền lành và khiêm nhường, và xin cho con biết nhìn mọi người bằng cái nhìn của Chúa, để con nhận ra và quý trọng những điều tốt đẹp nơi anh em con. Amen.