Câu hỏi về Chúa Giêsu

28/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên.

“Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”.

Lời Chúa: Lc 9, 7-9

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”.

Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người.

Suy niệm: “Có 256 tên trong Kinh Thánh dành cho Chúa Giê-su Ki-tô, và tôi giả sử như vậy vì Ngài hoàn toàn vượt quá mọi điều mà bất cứ một cái tên nào có thể diễn tả” (B. Sunday). Người đương thời gán cho Đức Giê-su những cái tên khác nhau: Gio-an Tẩy giả, Ê-li-a, hay một ngôn sứ nào đó. Với Hê-rô-đê, Ngài không thể là ông Gio-an Tẩy giả, người đã bị vua chém đầu. Vậy Ngài là ai mà có thể làm được những điều lạ thường như vậy? Hê-rô-đê háo hức muốn gặp mặt Đức Giê-su để được xem vài phép lạ cho thỏa trí tò mò. Cuối cùng, điều mong ước của vua cũng đạt được một nửa: gặp Đức Giê-su trong cuộc Khổ nạn, thế nhưng, Ngài không làm phép lạ nào. Bực tức, ông xem Ngài như một người điên dại, không đáng quan tâm.

Mời Bạn: “Thiên Chúa không chỉ ban cho ta ân sủng; Ngài ban cho ta Đức Giê-su, Chúa của ân sủng” (J. Tada). Có thể bạn theo Chúa vì những lợi ích trần thế hôm nay: của cải vật chất, học hành, thành công… Đừng theo Chúa theo kiểu Hê-rô-đê: đòi Chúa làm phép lạ. Cũng đừng theo Chúa như dân Do Thái ngày xưa: để được ăn no nê. Bạn hãy bước theo Chúa Giê-su vì Ngài là Chúa của ân sủng, thế mà ân sủng lớn nhất là có Chúa hiện diện, và ơn ấy giúp ta trở nên đẹp lòng Thiên Chúa, tựa như Đức Ma-ri-a.

Sống Lời Chúa: Tôi tập thờ phượng Chúa vì lòng yêu mến, biết ơn với Ngài, chứ không phải vì bất cứ lợi lộc nào của trần gian này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã là Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa-ở với-con người, để là Ân sủng của Thiên Chúa giữa con người chúng con. Xin cho con nhận ra ân sủng lớn nhất trong đời mình là có Chúa ở cùng. Amen.