Điều kiện theo Chúa Giêsu

04/10 – Thứ Tư tuần 26 thường niên. – Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.

“Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy”.

Lời Chúa: Lc 9, 57-62

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”.

Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”.

Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Suy niệm: Đi theo Chúa, dù là “xin đi theo” hay được Chúa gọi, thì điều kiện đầu tiên Chúa đưa ra không phải là hứa hẹn một cuộc sống ‘an cư lạc nghiệp’ mà là thách thức đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu”. Chúa không chủ trương hành xác, nhưng Ngài muốn các môn đệ của Ngài cũng sống nghèo như Chúa, tự nguyện sống khó nghèo để cảm thông với con người và để cứu độ muôn người. Ngài là Con Thiên Chúa, “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9).

Mời Bạn: Lý tưởng sống nghèo như  Chúa đã khơi nguồn cảm hứng hấp dẫn cho biết bao người, mà nổi bật trong số đó là thánh Phan-xi-cô Át-xi-di. Ngài yêu mến sống nghèo đến mức ngài gọi nhân đức khó nghèo là “Bà Chúa Nghèo”. Để sống khó nghèo cách triệt để điều thiết yếu là phải từ bỏ lòng tham lam thể hiện qua việc quá bận tâm lo lắng thu tích của cải và rồi keo kiệt giữ cho thật chặt những gì mình chiếm hữu được hoặc sử dụng chúng một cách ích kỷ. Bạn nhớ rằng càng từ bỏ “chỗ tựa đầu” nơi của cải vật chất đời này, bạn càng tự do, nhẹ nhàng thanh thoát để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: “Từ bỏ” một chi tiêu không thiết yếu để dành cho việc chia sẻ với một gia đình nghèo.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dẫn dắt con cùng Mẹ sống nghèo với Chúa như Mẹ đã sống nghèo khi sinh Chúa nơi hang đá Bê-lem xưa. Amen.