Thanh tẩy hữu hiệu, chính là tình yêu

17/10 – Thứ Ba tuần 28 thường niên. – Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

“Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Lời Chúa: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác.

Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay thuật lại việc một ông Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su đến nhà dùng bữa: ông ta rất ngạc nhiên vì Chúa Giê-su không rửa tay trước khi ăn. Cứ sự thường đây cũng là điều dễ hiểu vì rửa tay là một thói quen tốt giúp an toàn vệ sinh, là bài học cơ bản được dạy ngay từ trường mẫu giáo. Tuy nhiên, đối với người Pha-ri-sêu thì rửa tay là việc hết sức quan trọng không thể thiếu trong luật Mô-sê: phải rửa tay theo đúng những nghi thức luật định để có thể tẩy xoá mọi dơ bẩn trong tâm hồn và nhờ đó người ta nên thanh sạch. Chúa Giê-su xác định sự thanh sạch đích thực phải phát xuất từ tâm hồn, và để có sự thanh sạch đó, các nghi thức bên ngoài là không đủ, mà phải có sự hoán cải từ tận đáy lòng, phải từ bỏ những chuyện “cướp bóc, gian tà” bằng việc tẩy rửa những tư tưởng, ước muốn điều đó ngay từ trong lòng con người.

Mời Bạn: Trong lòng đầy những tư tưởng gian tà, tình cảm thù hận và toan tính xấu xa, thì tất nhiên sẽ nảy sinh những việc làm đen tối, xâm phạm đến chính mình cũng như tha nhân; trên hết chúng là những hành động xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Tiến trình cần thiết để thanh tẩy từ tâm hồn đó là “bố thí những gì ở bên trong” và chứa đầy tâm hồn bằng “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42).

Sống Lời Chúa: Làm việc gì hãy xét xem việc đó có “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đừng chỉ quan tâm làm đẹp bề ngoài, mà cần lo làm thanh sạch linh hồn con trước mặt Chúa, bằng việc thực thi công bình và bác ái đối với tha nhân. Amen.