20/10 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên.

“Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi”.

Lời Chúa: Lc 12, 1-7

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: “Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình.

Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. “Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy.

“Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ”.

Suy niệm: Thế giới ngày nay đang có khuynh hướng huỷ bỏ án tử hình. Tại Việt Nam, những vụ án liên quan đến ma tuý thường được xử với mức án cao nhất này, nhưng dường như những vụ vi phạm không suy giảm. Con buôn ma tuý ngày càng nhiều và thêm manh động. Phải chăng con người ngày nay không còn sợ chết? Hay nói cách khác phải chăng họ không còn tôn trọng sự sống? Cả hai đều đúng. Họ đã đổi mạng sống mình để thoả mãn những đam mê, tiền tài và lạc thú. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước cái chết. Cái chết lần thứ nhất đưa họ ra khỏi trần gian, tiếp đến cái chết thứ hai huỷ diệt luôn sự sống và hạnh phúc đời đời dành cho họ.

Mời Bạn: Còn bạn, bạn biết cái chết thứ hai ấy chứ? Có người đã chết thay cho bạn rồi. Đó là Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa Làm Người vì yêu thương bạn. Bạn hãy kính sợ Đấng ấy.

Chia sẻ: Trân trọng cuộc sống hôm nay, chính là chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng. Làm giàu của cải thiêng liêng trong cuộc sống hôm nay, bạn sẽ hưởng dùng cho cuộc sống mai sau. Ngược lại, Bạn sẽ mất tất cả…

Sống Lời Chúa: Mến Chúa yêu người, chắc chắn Bạn chỉ phải chết một lần để bước vào hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết sống, để con không còn lo sợ chết. Xin cho con can đảm chọn lựa nền văn minh tình thương, tích cực sống và xây dựng thế giới theo Tin Mừng, để không còn ai bị kết án phải chết hai lần.