THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 05/11/2023

  1. Thứ hai tuần này lúc 8:30 tại Nhà Thờ Chí Hòa Đức TGM Giuse cử hành Thánh Lễ cầu cho các Giám mục, linh mục trong Giáo phận đã qua đời trong tháng các linh hồn. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện.
  2. Thứ ba tuần này 7/11/2023 lúc 17:30 Đức Cha phụ tá Giuse cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP xin. Mời cộng đoàn cách đặc biệt các bà mẹ tham dự thánh lễ thật đông đảo sốt sắng.
  3. Xin chân thành cám ơn anh chị em đã cộng tác bằng nhiều cách giúp cho việc hoàn thành Nhà chờ Phục Sinh của giáo xứ. Xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị em.
  4. Xin các khu, các đoàn thể từ nay đến hết ngày thứ bảy 11/11/2023 đề cử người cho nhiệm kỳ 2024-2028. Giáo xứ sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng mục vụ giáo xứ vào lúc 19:00 thư bảy 18/11/2023.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng