THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 12/11/2023

  1. Ban Caritas TGP thông báo: Cùng hiệp thông với lời mời gọi và những ưu tư trong sứ điệp của ĐTC Phanxicô gởi cho toàn thế dân Chúa, nhân ngày cử hành Quốc Tế Người Nghèo lần thứ 7, vào Chúa Nhật 18/11/2023 ” Đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất cứ người nghèo khổ nào” (Tb 4,7). Kính xin Quý Cha vui lòng thông báo cho anh chị em giáo dân biết trước một tuần lễ (CN 32TN, 12/11/2023) để họ chuẩn bị và hiệp thông với chúng con trong Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (19/11/2023).
  2. Giáo xứ sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng mục vụ giáo xứ vào lúc 19:00 thứ bảy 18/11/2023 cho nhiệm kỳ 2024-2028. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng