THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/11/2023

  1. Số tiền anh chị em giúp cho Quỹ Caritas tuần qua được 102 triệu đồng. Xin chân thành cám ơn anh chị em.
  2. Tuần này các cha trong Giáo phận sẽ đi tĩnh tâm tại Đại Chủng viện Thánh Giuse từ thứ hai 27/11 đến trưa thứ sáu 01/12/2023 nên giờ lễ trong các ngày các cha đi tĩnh tâm như sau:
    • Lễ sáng : 5 giờ 00 – Lễ chiều: 17 giờ 30
      Sáng thứ hai 27/11 có Thánh lễ 6:15 và chiều thứ sáu có Giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ 19:00
  3. Các cha sẽ trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào thứ bảy đầu tháng 02/12/2023 thay cho ngày thứ sáu. Xin các trưởng khu báo cho bệnh nhân được biết.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng