Dọn đường chờ Chúa

17/12 – CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG năm B

“Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết”.

Lời Chúa: Ga 1, 6-8. 19-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng.

Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?” Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gioan đáp: “Không phải”. Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Suy niệm: Hãy tưởng tượng một đường hầm của mỏ than bị sập, và bạn cùng nhiều người khác bị kẹt ở dưới đó. Mọi người tìm kiếm lối thoát trong bóng tối dày đặc. Bỗng người dẫn đường thông báo đã thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Đó quả là một tin mừng bùng nổ, tin mừng đem lại hy vọng sự sống. Gio-an là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để loan báo Tin Mừng như thế. “Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng.” Đức Giê-su chính là “ánh sáng thế gian” nhưng vì Ngài “đang ở giữa các ông mà các ông không biết” nên Gio-an vẫn còn phải làm chứng.

Mời Bạn: Cũng vậy, mỗi Ki-tô hữu đều được kêu gọi để trở thành “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14), và có sứ mạng tiếp tục “làm chứng cho ánh sáng”. Cha Teilhard de Chardin đã ví von rất sống động: “Ánh sáng xuyên qua những đám mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được có Đức Ki-tô”. Vì là chứng nhân ánh sáng, người Ki-tô  hữu luôn sống trong niềm vui, vui vì Đấng Cứu độ chúng ta đã đến, niềm vui đó phải luôn tỏ hiện, lan truyền để ở bất cứ nơi đâu người Ki-tô hữu hiện diện, ở đó đều ngập tràn niềm vui.

Sống Lời Chúa: Bằng chứng bạn đang vui vì có Đức Ki-tô ở với bạn, đó là bạn không buồn giận, ghét ghen; trái lại bạn luôn vui tươi, hiền hoà, vì ý thức mình là chứng nhân ánh sáng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn ý thức mình được kêu gọi để làm chứng cho Chúa là ánh sáng ban sự sống “để con đem yêu thương vào nơi oán thù… đem an hoà vào nơi tranh chấp”. Amen.