THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 24/12/2023

  1. Cám ơn anh chị em đã góp phần cộng tác trong việc trang trí nhà thờ, hang đá và các ca đoàn trong đêm Thánh ca với chủ đề “Đêm Thánh – Đêm Chan Hòa Ánh Sáng”. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em về sự quảng đại phục vụ
  2. Xin anh chị em lưu ý Năm nay ngày 24/12 trùng với Chúa nhật 4 Mùa Vọng nên :
    2.1/ Phải tham dự vào một trong các Thánh lễ Chúa nhật [thứ IV mùa Vọng] diễn ra từ chiều thứ Bảy 23/12/2023 cho đến chiều Chúa nhật 24/12/2024;
    2.2/ Phải tham dự thêm nữa vào một trong các Thánh lễ Giáng sinh (Vọng/Đêm/Rạng đông/Ban ngày) diễn ra từ chiều Chúa nhật 24/12/2023 cho đến hết ngày thứ Hai 25/12/2023.
  3. Giờ lễ Chúa nhật 4 Mùa Vọng: Sáng 5:00, 6:15, 7:30 và 9:00. Chiều: chỉ có Thánh lễ 15:00. Lễ Vọng Giáng Sinh tối 24/12: 18:30 và 21:00
  4. Thánh Lễ 25/12: Sáng 5:00, 6:15 – Chiều: 17:30 và 19:00.
  5. Thánh lễ kỷ niệm 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm, 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 60 năm Hôn phối cho các cặp đôi cư ngụ trong giáo xứ được cử hành lúc 16:00 CN 31/12. Xin đăng ký với VP chậm nhất ngày 24/12/2023.
  6. Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định sẽ truyền chức phó tế cho 19 đại chủng sinh (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 thứ bảy ngày 20.01.2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn. Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên. Thời gian rao báo cụ thể : Lần 1 : Chúa nhật tuần III Mùa Vọng 17.12.2023 Lần 2 : Chúa nhật tuần IV Mùa Vọng 24.12.2023 Lần 3 : Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất 31.12.2023. Danh sách có niêm yết ở bảng thông báo cuối Nhà thờ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng