Gặp Chúa-say mê-giới thiệu

05/01 – Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

“Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”

LỜI CHÚA: Ga 1, 43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philipphê gặp Nathanaen và nói với ông: “Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”.

Nathanaen đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”. Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanaen đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanaen thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”.

Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Suy niệm: Toàn bộ Cựu Ước không một lần nhắc đến Na-da-rét, một làng quê nhỏ miền Ga-li-lê; và quả nhiên trên thực tế, “không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả” (Ga 7,52). Chính vì thế, có một định kiến trong giới trí thức và đặc biệt giới lãnh đạo Do Thái cho rằng: “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?” (Ga 7,41). Na-tha-na-en là một người trong số đó, khi ông trả lời cho ông bạn Phi-líp-phê: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Nhưng ‘trăm nghe không bằng một thấy’, Phi-líp-phê kiên trì mời gọi: “Cứ đến mà xem!” Từ việc nể lời bạn đi ‘xem mặt’ Đức Giê-su, Na-tha-na-en đã đến gặp Ngài, nghe lời Ngài nói “đã thấy ông từ trước khi Phi-líp-phê gọi ông”; ông xoá bỏ định kiến và mạnh mẽ tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”

Mời Bạn: Có những định kiến ẩn núp trong đầu óc chúng ta khiến chúng ta có cái nhìn sai lệch, méo mó. Nó làm chúng ta nhìn sự linh thiêng một cách trần tục, nhìn Thiên Chúa theo kiểu người phàm, nhìn tha nhân mà không thể nhận ra hình ảnh Chúa ở nơi họ. Theo chân Na-tha-na-en, mời bạn gặp gỡ Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, lắng nghe Lời Ngài để xoá bỏ định kiến và nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Chúa.

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin thêm cho con lòng khao khát tìm gặp Chúa, để con được Lời Chúa đổi mới tâm hồn con. Amen.