Lễ Chúa Hiển Linh: Mừng bổn mạng Ca đoàn Hiển Linh – 06.01.2024