Thánh lễ Giao Thừa Giáp Thìn – Gx Tân Định | 09.02.2024