Chúa Giêsu chịu cám dỗ

18/02 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B.

“Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.

Lời Chúa: Mc 1, 12-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Suy niệm: Mùa Chay là mùa “tập luyện chiến đấu thiêng liêng”. Trong cuộc chiến đó, Chúa Giê-su là vị tướng chỉ huy. Trình thuật Tin Mừng theo thánh Mác-cô ngắn gọn nhưng cũng cho chúng ta biết Chúa Giê-su, mang bản tính con người, Ngài cũng đương đầu chiến đấu với những cơn cám dỗ và đã chiến thắng ma quỷ thế nào. Ngài không chỉ đi bước trước mở con đường chiến thắng cho chúng ta mà còn nêu gương cho chúng ta biết làm thế nào để chiến thắng trong cuộc chiến thiêng liêng của chúng ta.

Mời Bạn: Đời sống thiêng liêng là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với ba kẻ thù hiệp lực tấn công chúng ta, đó là ma quỷ, thế gian và chính xác thịt chúng ta. Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi ta hãy vào hoang địa với Đức Giêsu để chịu thử thách, để rèn luyện đời sống tâm linh cho vững mạnh, kiên cường. Không cần vào nơi rừng sâu núi thẳm mới là vào hoang địa; bằng việc thinh lặng cầu nguyện, cùng với những hy sinh khổ chế, bạn ở một mình kết hiệp với Chúa, đó là hoang địa ở ngay nội tâm mình; ở đó bạn tập quen từ bỏ ý riêng mình để khám phá thánh ý Chúa, và hành động thuận theo ý Ngài.

Sống Lời Chúa: Tích cực chọn làm những điều đẹp lòng Chúa trong mọi việc bổn phận hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin giúp chúng con hằng biết sống khổ chế, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần. Xin Chúa thêm lòng tin, lòng cậy và lòng mến nơi con để nhờ ơn Chúa con có thể kiên trì trong cuộc chiến đấu này. Amen.