THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 10/03/2024

  1. Hôm nay xin anh chị em quảng đại đóng góp cho việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà theo lời mời gọi của Đức Tổng: “Như đã thực hiện từ mấy năm qua, trong Mùa Chay, xin anh chị em tiếp tục đóng góp cho công việc trùng tu Nhà thờ Đức Bà. Chắc chắn anh chị em cũng nôn nóng và mong việc trùng tu sớm hoàn tất. Tuy nhiên, làm việc với một tập đoàn chuyên nghiệp như Monument của Bỉ, chúng ta không thể đốt giai đoạn. Chúng tôi luôn thúc đẩy tiến độ, nhưng chắc chắn công trình trùng tu đòi nhiều thời gian, công sức và chi phí. Xin anh chị em kiên nhẫn và quảng đại cộng tác vào công trình rất khó khăn này. Xin Chúa trả công bội hậu cho anh chị em. Cầu chúc quí cha và anh chị em, mùa Chay và mùa Phục sinh sung mãn sức sống thần linh.”
  2. Thứ Năm tuần này 14/03/2024 vào lúc 9 giờ 00 tại Nhà Thờ Tân Định Đức Tổng Giám Mục Giuse sẽ phong chức linh mục và phó tế cho các thầy Dòng Cát Minh. Xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện.
  3. Vào lúc 16:30 hàng tuần trong Mùa Chay có Đi đàng Thánh Giá trong Nhà thờ. Mời cộng đoàn cùng tham dự.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng