THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 31/03/2024

  1. Xin cám ơn các thành phần Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã hiệp thông tham gia giúp cho việc chuẩn bị Tam Nhật Thánh tốt đẹp. Xin anh chị em cùng tích cực tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ, làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh của Chúa trong thế giới hôm nay.
  2. Chúa nhật Phục Sinh cũng là ngày ca đoàn Vào Đời mừng bổn mạng. Xin cầu nguyện và chúc mừng trong Thánh Lễ 19:00
  3. Chúng ta đang sống trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, xin anh chị em sốt sắng tham dự Thánh Lễ trọng này.
  4. Chúa nhật tuần sau là Chúa nhật về Lòng Thương xót của Thiên Chúa, xin anh chị em cùng sốt sắng làm tuần Kính Lòng thương xót vào giờ thuận tiện, không nhất thiết vào lúc 3 giờ chiều.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng