THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 12/05/2024

  1. Thứ hai tuần này 13/05, là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, khi dự lễ xin anh chị em mang theo những cành hoa của mình dâng Mẹ sau cuộc Rước kiệu trọng thể.
  2. Thứ ba tuần này 14/05 kỷ niệm 56 năm thụ phong linh mục của cha nguyên chánh xứ GB Võ Văn Ánh. Xin anh chị em hiệp thông tạ ơn Chúa với ngài.
  3. Xin anh chị em nào chưa xưng tội và Rước Lễ Mùa Phục Sinh cố gắng sáp xếp để chu toàn luật.
  4. Theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Tổng giám mục Giuse quyết định sẽ phong chức linh mục cho 19 thầy phó tế (theo danh sách đính kèm) vào lúc 08 giờ 30 thứ sáungày 07.06.2024 tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sài Gòn. Vậy, xin cha vui lòng rao cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông cầu nguyện; và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở, cần báo gấp cho Toà Tổng giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho chính cha trước ngày nói trên.

Theo đề nghị của Đức Cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, thời gian rao báo cụ thể :

  • Lần 1 : Chúa nhật VI Phục sinh, 05.05.2024
  • Lần 2 : Chúa nhật Chúa Thăng Thiên, 12.05.2024
  • Lần 3 : Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện xuống, 19.05.2024

Hiện danh sách các ứng viên linh mục có niêm yết ở bảng thông báo cuối nhà thờ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng