THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 26/05/2024

  1. Chúa nhật hôm nay là bổn mạng của Xứ Đoàn Ba Ngôi Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ. Xin chúc mừng và cầu nguyện cho đoàn thiếu nhi.
  2. Thứ ba tuần này 28/05/2024 có Thánh lễ Tạ ơn Năm Thực Tâp Mục vụ của các Thầy Phó tế do Đức Cha Phụ Tá Giuse chủ sự vào lúc 17:30. Xin mời cộng đoàn và anh chị em Giáo khu Thánh Hạnh (Giáo khu 7) cùng tham dự Thánh lễ nhân Bổn mạng Giáo khu. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho các thầy tĩnh tâm chịu chức được sốt sắng.
  3. Thứ tư tuần này 29/05 vào lúc 19:00 cha Sở cử hành Thánh lễ ban Bí Tích Khai Tâm cho 45 người. Xin dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện và chia vui cùng các anh chị em tân tòng và người đỡ đầu.
  4. Thứ năm tuần này 30/05 vào lúc 17:30 Đức Tổng Giuse sẽ dâng Thánh lễ cho Hội các bà mẹ Công Giáo TGP.
  5. Thứ sáu tuần này 31/05 Lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabet vào lúc 17:20 có dâng hoa kính Đức Mẹ kết thúc tháng hoa. Trong Thánh lễ 19:00 cùng ngày 45 tân tòng và khóa hôn nhân xin tạ ơn Chúa kết thúc khóa học .
  6. Hôm nay xin cộng đoàn quảng đại chia sẻ với họ đạo Trà Mẹt là vùng đất truyền giáo thuộc Giáo phận Vĩnh Long. Cha phụ trách họ đạo Trà Mẹt Phêrô Ngô Phước Lành chia sẻ với anh chị em về tình hình nơi đây.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng