[Hình ảnh] Thiếu nhi dâng hoa kết thúc tháng hoa & Thánh lễ Đức Mẹ thăm viếng | 31.05.2024

Chủ sự: Lm. Giuse Vũ Đức Minh