[Hình ảnh] Thiếu nhi trường giáo lý Tân Định được rước Chúa lần đầu | 02.06.2024

[Hình ảnh] Thiếu nhi trường giáo lý Tân Định được rước Chúa lần đầu | 02.06.2024