Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân 2024 (Khóa 17)

, ,

Xin đăng ký Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 17 tại Văn Phòng Giáo xứ, từ nay cho đến Chúa nhật 14/07/2024.

 • Lớp Giáo lý Dự Tòng Khóa 17
  • Khai giảng : thứ hai 22/07/2024 lúc 19 giờ 00.
  • Kết thúc: 04/12/2024.
  • Thời gian học: thứ hai và thứ tư từ 19:00 đến 21:00
 • Lớp Giáo lý Hôn Nhân Khóa 17
  • Khai giảng : thứ sáu 26/07/2024 lúc 19 giờ 00.
  • Kết thúc: 06/12/2024.
  • Thời gian học: thứ sáu từ 19:00 đến 21:00

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng