THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 16/06/2024

  1. Cám ơn anh chị em đã quảng đại đóng góp để chăm lo quý cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là quý cha đang nghỉ hưu thuộc Tổng giáo phận Sàigòn – Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta với số tiền 160 triệu đồng.
  2. Chúa nhật tới đây 23/06/24 buổi sáng và 16:00 Phụng vụ Chúa nhật 12 thường niên Lễ 17:30 và 19:00 Phụng vụ lễ vọng kính thánh Gioan Tẩy Giả.
  3. Chúa nhật tới đây 23/06/24 có hiến máu cứu người tại sân Nhà thờ. Xin anh chị em có đủ sức khỏe xin cùng cộng tác vào công việc cao quý này.
  4. Khóa Giáo lý Dự tòng sẽ khai giàng vào thứ hai 22/07/2024, kết thúc vào 04/12/2024. Học vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần từ 19:00 đến 21:00
    Khóa Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giàng vào thứ sáu 26/07/2024, kết thúc vào 06/12/2024.Học vào tối thứ sáu hàng tuần từ 19:00 đến 21:00
    Xin Ghi danh với Văn Phòng Giáo xứ từ nay cho đến hết Chúa nhật 14/07/2024.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng