Nhà xây trên đá

27/06 – Thứ Năm tuần 12 thường niên.

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Lời Chúa: Mt 7, 21-29

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Suy niệm: Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-tô, có Chúa Cha ở nơi mình, luôn lắng nghe, tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đó là nền tảng tạo nên đời người Ki-tô hữu. Thật vậy, tôi không thể là Ki-tô hữu, nếu tôi chỉ mang danh Ki-tô hữu mà không thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Tôi có thể đi lễ, đọc kinh hằng ngày, rồi sau đó, lại để Chúa ở trong nhà thờ, không đưa Ngài vào trong đời sống, hành xử như một người không có đức tin. Làm vậy là tôi đặt cái nền đời người Ki-tô hữu sai chỗ, có thể cái nền ấy là tiền bạc, danh vọng, địa vị,… thay vì là Lời Chúa. Và khi không đặt đời mình trên nền tảng Lời Chúa, thì đức tin của người Ki-tô hữu như nhà xây trên cát. Khi gặp khó khăn, thử thách, đức tin đó dễ dàng sụp đổ, đời sống chao đảo, mất phương hướng. Nói cách khác, khi đó, cho dù ta có đọc kinh, đi lễ nhiều bao nhiêu đi nữa, ta vẫn chưa sống đức tin hết mình, chưa thực sự là Ki-tô hữu.

Mời Bạn: Tự vấn mình xem nền tảng của đời tôi là gì? Là Lời Chúa hay là tiền bạc, danh vọng, địa vị? Tôi sẽ làm gì để Lời Chúa là cái nền tạo nên đời tôi?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian để đọc một đoạn Tin Mừng và tự hỏi: Chúa muốn tôi làm gì qua bài Tin mừng này, tôi làm gì để Lời Chúa tôi đọc được ứng nghiệm trong đời tôi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Lời Chúa là Lời đem lại sự sống đời đời, là đá tảng cho đời sống đức tin của con. Xin cho con biết xây dựng đời con, gia đình con trên nền đá tảng ấy qua việc thực hành Lời Chúa, chu toàn thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.