Con đường theo Chúa

01/07 – Thứ Hai tuần 13 thường niên.

“Con hãy theo Ta”.

Lời Chúa: Mt 8, 18-22

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”.

Một môn đệ khác thưa Người rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. Chúa Giêsu trả lời: “Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”.

Suy niệm: Chúa Giê-su không vội mừng  vì số lượng người hâm mộ vây quanh Ngài, trong số đó, có nhiều kẻ còn muốn được Ngài thâu nhận làm môn đệ. Ngay lập tức, Chúa cảnh báo những ai muốn đi theo Ngài sẽ phải đối mặt với những đòi hỏi gắt gao. Điều đó có thể khiến những người ảo tưởng, xu thời phải nhụt chí và bỏ cuộc, nhưng ngược lại, giúp cho những ai thực sự muốn làm môn đệ Ngài có thêm quyết tâm và xác tín để đi theo cách dứt khoát và triệt để: Một mặt họ phải sẵn sàng bỏ lại tất cả ở phía sau, “để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”; mặt khác, họ phải quả cảm dấn thân tiến về phía trước, không tìm chỗ dựa nào khác ngoài việc đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu”.

Mời Bạn: Đôi khi những người tin theo Đức Ki-tô có tâm trạng giống như thánh Phê-rô chỉ nghĩ đến những gì mình phải từ bỏ với sự tiếc nuối: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Đi theo Đức Ki-tô không phải là một sự tính toán được gì, mất gì hay là sự tuỳ chọn mua hay không mua một món hàng. Chúa Giê-su đòi hỏi những kẻ muốn làm môn đệ Ngài phải chọn lựa dấn thân trọn vẹn và quyết liệt bởi vì chính Ngài đã yêu thương thì đã đến cùng qua cái chết đền tội chúng ta trên thập giá và qua việc hiến mình cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Làm một việc phục vụ Chúa nơi tha nhân cách hết lòng và vô vị lợi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết hiến dâng cho Chúa cách quảng đại để con đã hiến dâng là hiến dâng tất cả và không bao giờ rút lại. Amen.