Chúa có quyền tha tội

04/07 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

“Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế”.

Lời Chúa: Mt 9, 1-8.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường.

Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng “Tội con được tha rồi”, hay nói “Hãy chỗi dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”.

Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Suy niệm: Dưới con mắt của các kinh sư, họ chỉ thấy Đức Giê-su là người vi phạm luật Mô-sê và còn phạm thượng nữa. Nhưng dân chúng, những người khiêng người bại liệt đến với Đức Giê-su, lại thể hiện lòng tin của họ nơi Ngài. Khi Chúa nói lời tha tội cho anh bại liệt và nói anh “đứng dậy, vác giường mà đi về nhà” thì họ càng kinh ngạc, nhận ra quyền năng của Đức Ki-tô, và họ càng thêm lòng tin và dâng lời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa. Một khi đã không tin, người ta càng nghi ngờ, tìm cách bắt bẻ người khác. Ngược lại, “ai đã có thì được cho thêm” (Mt 13,12): Với lòng tin, – dù  lòng tin chỉ nhỏ xíu bằng hạt cải thôi – người ta có thể nhận ra bàn tay uy quyền và lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhờ đó họ càng thêm lòng tin và ca tụng tôn vinh Ngài.

Mời Bạn: Chúa Giê-su yêu thương và thực hiện nhiều điều tốt đẹp trong đời mà đôi khi bạn và tôi chưa nhận ra. Nếu Ngài có thể chữa lành cho anh bại liệt thì ắt Ngài cũng có quyền tha tội. Và nhất là Ngài cũng sẽ làm như thế cho bạn nếu bạn đặt niềm tin vào Ngài. Những người khiêng anh bại liệt đến với Chúa, dù không phải là đối tượng trực tiếp được Ngài chữa lành, họ cũng được Ngài chúc phúc vì đã tham gia vào sứ mạng cứu độ với Ngài.

Sống Lời Chúa: Bạn tham gia vào đời sống Giáo Hội bằng cách siêng năng tham dự phụng vụ, đặc biệt là Thánh lễ, và cộng tác vào một hoạt động tông đồ thích hợp với bạn trong cộng đoàn, giáo xứ của bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thêm lòng tin yêu Chúa để con tôn vinh Chúa trong mọi giây phút đời con.