Entries by Giáo Xứ Tân Định

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

22/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành […]

Đứng dậy – đi theo Chúa

21/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên – THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. “Hãy theo Ta”. – Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Lời Chúa: Mt 9, 9-13 Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. […]

Đèn sáng đặt đúng chỗ

20/09 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. –  Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. “Đặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng”. Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn […]

Người lớn nhất trong nước trời

19/09 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm B. “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”. Lời Chúa: Mc 9, 29-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua […]

Dụ ngôn người gieo giống

18/09 – Thứ Bảy tuần 24 thường niên. “Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”. Lời Chúa: Lc 8, 4-15 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng […]

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 19/09/2021

Thứ ba tuần này 21/09/2021, Tết Trung Thu. Xin anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho thiếu nhi, năm nay vì hoàn cảnh chung của đất nước, giáo xứ không tổ chức cho các em được. Xin các gia đình cùng Vui hội trăng rằm tại gia. Chúng ta cũng không quên cầu […]

Yêu mến nhiều, tha thứ nhiều

16/09 – Thứ Năm tuần 24 thường niên. – Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”. Lời Chúa: Lc 7, 36-50 Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng […]

Đứng gần thập giá

15/09 – Thứ Tư tuần 24 thường niên – Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà”. Lời Chúa: Lc 2, 33-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon […]