Entries by Giáo Xứ Tân Định

Hoạt động của Thánh Thần

24/05– Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.  “Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”. (Ga 16,7) Lời Chúa: Ga 16, 5b-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy […]

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần

23/05 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. “Thần Chân lý sẽ làm chứng về Thầy”. Lời Chúa: Ga 15, 26-16, 4 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi […]

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 22/05/2022

Thứ tư 25/5: Kỷ niệm 57 năm linh mục (1965) của ĐHY G.B. Phạm Minh Mẫn. Xin cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện và tạ ơn Chúa với Đức Hồng Y. Thứ sáu 27/5 lúc 17 giờ 30 Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm dâng Thánh lễ đồng tế cho Hội các bà mẹ […]

Bình an của Thầy

22/05 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C. “Thánh Thần sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”. Lời Chúa: Ga 14, 23-29 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ […]

Chấp nhận lội ngược dòng

21/05 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. “Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”. Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy […]

Chấp nhận lội ngược dòng

21/05 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. “Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”. Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy […]

Yêu thương và phục vụ

20/05 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau”. Lời Chúa: Ga 15, 12-17 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không […]

Niềm vui được trọn vẹn

19/05 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. “Các con hãy ở trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”. Lời Chúa: Ga 15, 9-11 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở […]

Sự kết hiệp thâm sâu

18/05 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. “Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”. Lời Chúa: Ga 15, 1-8 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy […]