Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

29 Th9
0

Bước vào Nước Trời

29/09 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN. Lễ kính. “Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Chúa ...

Xem thêm...
28 Th9
0

Người cao trọng nhất

28/09 – Thứ Hai tuần 26 thường niên. “Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất”. Lời Chúa: Lc 9, 46-50 Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai ...

Xem thêm...
26 Th9
0

Chấp nhận khổ đau với tình yêu

26/09 – Thứ Bảy tuần 25 thường niên. “Con Người sẽ phải bị nộp. Các ông không đám hỏi Người về lời ấy”. Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 178/Năm A – Chúa Nhật 27/09/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 208. Với sự giúp đỡ của các gia đình truyền giáo, người ta cũng thấy các gia đình riêng của cặp đính hôn và ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Đấng Kitô chịu nhiều đau khổ

25/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”. Lời Chúa: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và ...

Xem thêm...
24 Th9
0

Câu hỏi về Chúa Giêsu

24/09 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”. Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe ...

Xem thêm...
23 Th9
0

Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng

23/09 – Thứ Tư tuần 25 thường niên. “Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”. Lời Chúa: Lc 9, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho ...

Xem thêm...
22 Th9
0

Mẹ Chúa và anh em Chúa

22/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm ...

Xem thêm...
20 Th9
0

Thợ làm vườn nho

20/09 – Chúa Nhật 25 Thường Niên năm A. “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”. Lời Chúa: Mt 20, 1-16a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn ...

Xem thêm...