Author Archives: Giáo Xứ Tân Định

09 Th4
0

Đồng hành với Chúa trong Tuần Thánh

WGPSG / Aleteia — Các bài Tin Mừng và Phụng vụ liên tục cho thấy cần phải đồng hành với Chúa Giêsu trên “con đường khổ nạn của Người.”  Tuần Thánh là thời gian thánh thiêng nhất trong Năm Phụng ...

Xem thêm...
09 Th4
0

Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

09/04 – Thứ Năm tuần thánh. Thánh lễ Tiệc Ly. “Ngài yêu thương họ đến cùng”. Lời Chúa: Ga 13, 1-15 Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng ...

Xem thêm...
08 Th4
0

Dung mạo kẻ phản bội

08/04 – Thứ Tư tuần thánh. “Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”. Lời Chúa: Mt 26, 14-25 Khi ấy, một trong nhóm ...

Xem thêm...
07 Th4
0

Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô

07/04 – Thứ Ba tuần thánh. “Một người trong các con sẽ nộp Thầy… Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần”. Lời Chúa: Ga 13, 21-33. 36-38 Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn ...

Xem thêm...
06 Th4
0

Yêu là cho đi

06/04 – Thứ Hai tuần thánh. “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”. Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết ...

Xem thêm...
05 Th4
0

Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh Lễ Chúa Nhật lễ Lá

Bài giảng “Tôi là nhân vật nào trong CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA?” của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh Lễ Chúa nhật lễ Lá Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2020. Nguồn: ...

Xem thêm...
05 Th4
0

Trực tuyến các nghi lễ Đức Thánh Cha cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

Chương trình các lễ nghi trong Tuần Thánh và Phục sinh của Đức Thánh Cha có thay đổi, so với chương trình được dự định trước khi virus corona bùng phát. Theo chương trình mới, Đức Thánh Cha sẽ cử ...

Xem thêm...
05 Th4
0

Đồng hành với các tín hữu trong Tuần Thánh “tại gia”

“Hành trình sống Tuần Thánh trực tuyến” cho các gia đình Do đại dịch Covid-19, mọi sinh hoạt tôn giáo bị xáo trộn, Tuần Thánh vì thế cũng có những khác biệt trong việc cử hành, đặc biệt là việc ...

Xem thêm...
05 Th4
0

Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

05/04 – Chúa Nhật Lễ LÁ năm A. “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Bài Thương Khó: Mt 26,14 – 27,66 (bài dài) C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. ...

Xem thêm...