Entries by Giáo Xứ Tân Định

Hội đồng Mục vụ Hạt Tân Định học hỏi Lời Chúa

TGPSG — “Xin chúc cho mỗi thành viên Hội đồng Mục vụ theo học lớp Kinh thánh được dồi dào Ơn Chúa và nên thánh trong công việc giáo xứ.” Đó là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ, trong ngày khai giảng lớp Kinh Thánh dành cho Hội đồng Mục vụ (HĐMV) hạt Tân Định vào […]

Hãy báo tin cho anh em Ta hay

22/07 – Thứ Hai tuần 16 thường niên – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Lời Chúa: Ga 20, 1. 11-18 Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. […]

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 21/07/2024

Thứ hai tuần này 22/07/2024 vào lúc 19:00 có Thánh Lễ khai giảng khóa Giáo lý dự tòng K17 và thứ sáu tuần này24/07/2024 khai giảng khóa Giáo lý Hôn nhân K17 Số tiền anh chị em giúp cho Giáo phận Hà Tĩnh tổng cộng được 1 tỷ 093 triệu đồng (trong đó có 1 […]

Động lòng thương với Nhóm 12 và dân chúng

18/07 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm B. “Họ như đàn chiên không người chăn”. Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người […]

Người tôi tớ hiền lành và khiêm tốn

20/07 – Thứ Bảy tuần 15 thường niên. “Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán”. Lời Chúa: Mt 12, 14-21 Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. […]

Con Người là chủ ngày Sabbat

19/07 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên. “Con Người cũng là chủ ngày sabbat”. Lời Chúa: Mt 12, 1-8 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, […]

Ách của Ta êm ái

18/07 – Thứ Năm tuần 15 thường niên. “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Lời Chúa: Mt 11, 28-30 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của […]

Mạc khải cho kẻ bé mọn

17/07 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. “Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Lời Chúa: Mt 11, 25-27 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu […]

Đón nhận và sám hối

16/07 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. “Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”. Lời Chúa: Mt 11, 20-24 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Côrôzain, khốn cho ngươi! […]