GIỜ THÁNH LỄ

Ngày thường: (Thứ 2 – Thứ 6)
+ Sáng: 5g00; 6g15
+ Chiều: 17g30; 19g00.

Thứ bảy:
+ Sáng: 5g00; 6g15
+ Chiều: 17g30; 19g00 (cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật)

Chúa nhật:
+ Sáng: 5g00; 6g15; 7g30; 9g00
+ Chiều: 16g00; 17g30; 19g00.

Các dịp lễ đặc biệt, xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.