Loading Lịch phụng vụ

« All Events

  • Sự kiện đã diễn ra.

Chúa Nhật Lễ Lá

28 Tháng Ba, 2021

Tin mừng: Mc 11,1-10

1 Khi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi 2 và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây mà dẫn về.

3 Và nếu có ai hỏi các con ‘Sao các ông làm thế ?’, thì hãy nói rằng: ‘Chúa cần dùng, xong việc Ngài sẽ trả lại đây’“. 4 Hai môn đệ ra đi và gặp lừa con cột trước cửa ngõ, nơi ngã tư đàng, hai ông liền mở dây.

5 Vài người trong những kẻ đứng đó hỏi hai môn đệ rằng: “Các ông làm gì mà mở dây lừa con vậy ?” 6 Hai môn đệ đáp lại như lời Chúa Giêsu dạy bảo, và người ta để cho đem đi.

7 Hai ông dắt lừa con về cho Chúa Giêsu, và trải áo lên mình lừa và Ngài lên cỡi. 8 Nhiều người trải áo xuống đường, kẻ khác chặt nhành cây trải lối đi: 9 Kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng:

10 “Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến. Hoan hô trên các tầng trời!”

Thông tin

Ngày:
28 Tháng Ba, 2021
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website

Thông tin

Ngày:
28 Tháng Ba, 2021
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website