Loading Lịch phụng vụ

« All Events

  • Sự kiện đã diễn ra.

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.

14 Tháng Tư, 2019

Ca vịnh tuần II.

Khởi đầu Tuần Thánh – Tuần Thương Khó. 

Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.

Kinh Tiền Tụng Lễ Lá.

Rước lá: Lc 19,28-40.

Thánh lễ: Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56 (hoặc Lc 23,1-49).

Cùng nhau học giáo lý

  1. Hỏi: Các Giám mục thực thi sứ vụ giảng dạy của mình như thế nào?

Thưa: Trong sự hiệp thông với Ðức Giáo hoàng, các Giám mục có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người cách trung thành và có thẩm quyền. Với thẩm quyền của Ðức Kitô, các ngài là chứng nhân đích thực của đức tin tông truyền. Nhờ cảm thức siêu nhiên của đức tin, Dân Thiên Chúa, được Huấn quyền sống động của Hội thánh hướng dẫn, gắn bó cách kiên vững với đức tin.

  1. Hỏi: Sự bất khả ngộ của Huấn quyền thể hiện lúc nào?

Thưa: Sự bất khả ngộ thể hiện khi Ðức Giáo hoàng, căn cứ vào thẩm quyền là Mục tử tối cao của Hội thánh, hay Giám mục đoàn trong sự hiệp thông với Ðức Giáo hoàng, nhất là khi các ngài họp Công đồng chung, công bố một giáo lý có liên quan đến đức tin hay luân lý bằng một hành động dứt khoát, hoặc khi Ðức Giáo hoàng và các Giám mục, trong Huấn quyền thông thường của các ngài, đồng thanh tuyên bố một tín điều dứt khoát. Tất cả các tín hữu đều phải gắn bó với giáo huấn này trong sự vâng phục đức tin.

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Thông tin

Ngày:
14 Tháng Tư, 2019
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website

Thông tin

Ngày:
14 Tháng Tư, 2019
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website