Loading Lịch phụng vụ

« All Events

  • Sự kiện đã diễn ra.

Lễ Giáng Sinh

25 Tháng Mười Hai, 2021

Tin mừng: Ga 1,1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

 Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

 và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

 và không có Người,

 thì chẳng có gì được tạo thành.

 Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống,

 và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

 và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến,

 tên là Gio-an.

7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,

 để mọi người nhờ ông mà tin.

8 Ông không phải là ánh sáng,

 nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật,

 ánh sáng đến thế gian

 và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian,

 và thế gian đã nhờ Người mà có,

 nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình,

 nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người,

 thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

 cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

 hoặc do ước muốn của người đàn ông,

 nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm

 và cư ngụ giữa chúng ta.

 Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

 vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

 là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố:

 “Đây là Đấng mà tôi đã nói:

 Người đến sau tôi,

 nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

16 Từ nguồn sung mãn của Người,

 tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,

 còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả;

 nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

 và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

 chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Thông tin

Ngày:
25 Tháng Mười Hai, 2021
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website

Thông tin

Ngày:
25 Tháng Mười Hai, 2021
Event Category:

Địa điểm

Nhà thờ Tân Định
289 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Tp. Hồ Chí Minh, Viet Nam
View Địa điểm Website

Liên hệ

Giáo Xứ Tân Định
Điện thoại:
3829 0093 - 3829 3088
Email:
hopthu@giaoxutandinh.net
View Liên hệ Website